اگر خود قلب درددارد تا۱۲ روز روزی یک لیوان اب سرد ناشتا میل کند نافع است.

نسخه دیگر:

برگ کاسنی را کوبیده وبفشارد واب فشرده ان راتا۳ روز روزی یک استکان میل کند.

نسخه دیگر:

گل گاوزبان - سنبل الطیف-بهار نارنج رامثل چای دم کرده صبح وعصر یک استکان میل ذنماید. 

دستور:در قلب درد از خوردن ادویه جات به کلی اجتناب بورزد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  |