ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  | 

لاغری:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  | 

درمان چاقی:

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  | 

میخچه:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  | 

مرض قند:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  | 

فشار خون:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  | 

 طرز تداوی قلب ودرمان ضعف قلب:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  | 

درد گردن:

گردن گاهی در اثربلند وکوتاه شدن زیرسر در موقع خواب ناراحت شده احساس ناراحتی وکمی درد گاهی سروگردن را نمیتوان به جانب چپ وراست گردانید.در چنین مواقعی باید قدری روغن خاکستری به گردن مالید وبادست ارام ونرم نرم مالش داد که تا رگهای روی هم رفته از یکدیگر جداشوند ویک پارچه یا دستمال گرم نمده بر گردن ببندند تا نرم شده به حالت طبیعی اولیه برگردد.

دستور دیگر:

صبح ناشتا قبل ازمصرف صبحانه شخص دیگری باانگشتان سبابه ووسطا گردن را ارام مالش داده به جانب بالا وپائین وچپ وراست بگرداند ولاله های گوش را گرفته به جانب بالا بکشد وبعد گردن رادربین کف دستها قرار داده به جانب چپ وراست محکم وبا سرعت تکان دهد رگها به جانب خود بر میگردد ودرد ارام میشود.

وغذا باید شیر وفرنی یا شیر برنج یا اش ساده باشد.از خوردن بستنی ومایعات سردازقبیل دوغ وشربت واب یخ خوددداری شودتا به کلی مجاری تنفس از حالت التهاب وناراحتی بیرون امده راحت گردد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دکتر رضا ئیان  |